nyponet.hsbbrfwebb.se|brf.nyponet@gmail.com
Felanmälan2017-09-03T07:41:11+01:00

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar får du, på egen bekostnad, göra en hel del förändringar i din bostadsrätt. Alla åtgärder som genomförs ska vara fackmässigt utförda.

Trots din rätt att göra många ändringar i lägenheten utan styrelsens tillstånd är ett gott råd att alltid rådfråga styrelsen. De besitter ofta kunskap om föreningens hus och kan ge dig goda råd innan arbetet startar. Eftersom föreningen är nyproducerad, finns det garantiåtaganden som kan påverka underhållsansvaret. Om du gör egna ingrepp i bostaden kan garantin falla.

I din bopärm finner du mer information om underhållsansvar och vad du som bostadsrättshavare har rätt att förändra i lägenheten.

VID AKUTA PROBLEM GÖRS FELANMÄLAN till :
1. brf.nyponet@gmail.com
2. 0702-168983
3. Styrelsemedlem

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email